سلیمانی یعنی ….

سلیمانی یعنی برای خدا بودن
سلیمانی یعنی برای خدا انتخاب کردن و خدا را انتخاب کردن
سلیمانی یعنی وقف خدا و انقلاب بودن
سلیمانی یعنی مطیع رهبر بودن
سلیمانی یعنی عاشق شهادت بودن
سلیمانی یعنی خستگی ناپذیری و مجاهدت با تمام وجود
سلیمانی یعنی من برای انقلاب نه انقلاب برای من
سلیمانی یعنی من برای مردم بودن نه مردم برای من
سلیمانی یعنی خدا را در خدمت کردن دیدن
سلیمانی یعنی بی سیاستی با مردم و سیاست مداری با دشمنان.
سلیمانی یعنی راه خدا بسته نیست
سلیمانی یعنی ما میتوانیم مالک اشتر و کمیل شویم
سلیمانی یعنی ما میتوانیم
سلیمانی یعنی باور کردن خدا و به او توکل کردن
سلیمانی یعنی رقص عشق در قبال موشک ها
سلیمانی یعنی درستی انقلاب و مسیر عشاق
سلیمانی یعنی اخلاص و رهایی از خود
سلیمانی یعنی بی مزد و منت برای خدا بودن
سلیمانی یعنی نه به زور ها و تزویرها
سلیمانی یعنی عملوا الصالحات
سلیمانی یعنی جوانمردی هست و جوانمردان زنده اند
سلیمانی یعنی دینداری واقعی یعنی مجاهدت
سلیمانی یعنی خدمت دینی با تمام وجود
سلیمانی یعنی شکست نفس و شیطان درون
سلیمانی یعنی انقلابی
سلیمانی یعنی تحقق تمدن اسلامی و اتحاد اسلامی
سلیمانی یعنی بیداری امت
سلیمانی یعنی بیداری و بیداری یعنی سلیمانی
سلیمانی یعنی نه به دنیا و دنیا خواهان
سلیمانی یعنی پرواز به آسمانها عععع
سلیمانی یعنی رهایی از خود و خودخواهی ها
سلیمانی یعنی دشمنی با شیاطین انسی و جنی
سلیمانی یعنی فتح باب
سلیمانی یعنی نه به غرب زدگی و زندگی غربی
سلیمانی یعنی بسیجی و بسیجی یعنی سلیمانی
سلیمانی یعنی بی خواب و خوراک برای رهبری
سلیمانی یعنی دغدغه مندی برای غیر خود
سلیمانی یعنی معنای واقعی مکتب خمینی
سلیمانی یعنی فرهنگ انقلابی
سلیمانی یعنی فرزند خمینی
شهادت سلیمانی یعنی انتشار سلیمانی ها
سلیمانی یعنی نه به fatf و برجام ها
سلیمانی یعنی نماز و قنوت و دست به دعا
سلیمانی یعنی سبک زندگی جهادی
سلیمانی یعنی کار کردن برای خدا و مردم
سلیمانی یعنی سبک زندگی اسلامی
سلیمانی یعنی اهل سکوت و اهل عمل بودن
سلیمانی یعنی وقار و آرامش
سلیمانی یعنی حرکت و مجاهدت و شهادت
سلیمانی یعنی اهل تماشا نبودن و اهل حرکت کردن
سلیمانی یعنی نه به بیهودگی ها و بیهوده ها
سلیمانی یعنی استقامت در مسیر و تحقق آرمان ها
سلیمانی یعنی اکن تنصر الله ینصرکم
سلیمانی یعنی تلاش در مسیر حق
سلیمانی یعنی وقت تلف نکردن
سلیمانی یعنی ترازوی سنجش ما
سلیمانی یعنی حجتی برای ما

ما منتقم سلیمانی هستیم و انتقام ما سلیمانی شدن ماست.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − سیزده =